רכיבי חשמל ובקרה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב pinterest

מונים, מדי זרם ומתח
במקרים רבים הפעלת מכשירים חשמליים חייבת להיעשות באופן מדויק, מונים ומדי מתח וזרם מאפשרים שליטה על מועדי ההפעלה ובקרה על המתח והזרם המסופקים למכשיר.
מוני החשמל הביתיים עוקבים אחר כמות החשמל שצרכנו ומאפשרים חיוב בהתאם. מונים תעשייתיים מאפשרים בקרה על ההספק הנצרך בכל רגע נתון, כך ניתן גם לזהות תקלות ולפעול במהירות כדי למנוע נזק לציוד החשמלי.

מדי זרם מותקנים בטור על גבי הקו המוליך את זרם החשמל, ישנם מדי זרם המיועדים להציג זרמים בעוצמות שונות ובאופנים שונים, כך למשל תיתכן תצוגה אנלוגית (מחט שנעה על גבי סקלה) או דיגיטלית (ספרטת על גבי צג) של זרמים בעוצמות של מספר אמפרים (ואפילו עשרות ומאות אמפרים) או דווקא מדי זרם המיועדים למדוד זרמים חלשים בתחומי המילי אמפרים ואף מתחת לכך.

מדי מתח מותקנים במקביל למקור המתח או הרכיב שאת רמת המתח המסופק לו הם מיועדים להציג. בדומה למדי זרם גם מדי מתח עשויים להיות בעלי תצוגה אנלוגית או דיגיטאלית ולהיות מיועדים לטווחי מתח שונים בתכלית (מילי וולטים ועד מאות וולטים).